mający charakter ataku nerwowego; kurczowy, drgawkowy, konwulsyjny.