język jakiejś grupy społecznej, środowiskowej; gwara miejska, żargon.