1. ogół spraw związanych z życiem płciowym,
  2. atrakcyjność pod względem płciowym, zespół cech wzbudzających pociąg płciowy.