język staroindyjski, klasyczny język Indii i hinduizmu, występujący od ok. 1500 r. p.n.e.; jako język tekstów religijnych i naukowych oraz literatury pięknej przetrwał w Indiach do dziś.