1. brzeg kapelusza otaczający jego główkę,
  2. kolisty plac, od którego rozchodzą się promieniście ulice,
  3. lit. strofa dwurymowa, najczęściej złożona z 15 wersów, z refrenem powtarzającym dwukrotnie początkowe słowa pierwszego wersu,
  4. muz. średniowieczna pieśń taneczna; od XVIII w. forma instrumentalna.