wybrzeże morskie opadające w kierunmu południowym i osłonięte górami od północy lub od strony chłodnych wiatrów, charakterystyczne dla klimatu śródziemnomorskiego.