1. system rządów, w którym władza stosuje przemoc; rząd (zwłaszcza nieuznawany, bezprawny) stosujący przemoc wobec społeczeństwa,
  2. ściśle ustalony tryb postępowania, pracy; dyscyplina, rygor, np. r. technologiczny.