brać coś pod uwagę, przestrzegać czegoś, liczyć się z czymś, mieć wzgląd na coś.