zwierzęta żyjące w nurcie bystrych, chłodnych potoków lub przytwierdzone do kamieni łożyska potoków.