osoba utrzymująca się z dochodów uzyskanych z oprocentowania posiadanego kapitału, z odsetek od papierów wartościowych, obligacji itp.