1. med. ponowne wystąpienie objawów choroby; nawrót,
  2. praw. ponowne popełnienie przestępstwa przez osobę już karaną.