klasyfikacja według określonych kryteriów; kolejność ustalona na podstawie osiągniętych wyników.