nauka o wszelkich rodzajach energii promienistej; w węższym znaczeniu: nauka zajmująca się zastosowaniem promieniowania jonizującego do celów leczniczych i diagnostycznych.