1. przejście ucznia do następnej klasy,
  2. nadanie tytułu naukowego lub stopnia oficerskiego; ceremonia takiej nominacji,
  3. działania zmierzające do zwiększenia popularności kogoś lub czegoś; lansowanie, promowanie.