1. przebieg następujących po sobie, powiązanych przyczynowo określonych zmian, stanowiących kolejne stadia, fazy, etapy rozwoju czegoś,
  2. praw. działalność sądów mająca na celu wymierzenie sprawiedliwości; rozprawa sądowa.