1. wniosek, wymaganie, żądanie,
  2. filoz. wypowiedź wyrażająca jakąś normę, przepis, regułę zachowania, zapewniająca realizację określonych wartości etycznych, poznawczych, estetycznych,
  3. log. teza przyjmowana bez dowodu jako aksjomat, stanowiąca punkt wyjścia i podstawę w dowodzeniu innych twierdzeń.