duchowny w Kościele prawosławnym i greckokatolickim (określenie potoczne).