1. dział teorii literatury, zajmujący się analizą i systematyką form literackich,
  2. zespół środków formalnych charakterystycznych dla danego pisarza, szkoły poetyckiej, kierunku lub prądu.