błąd językowy, wyrażenie składające się z dwóch wyrazów wyrażających tę samą treść, np. akwen wodny, pochylać się w dół.