ciało niebieskie o średnicy powyżej 1000 km, krążące po eliptycznej orbicie wokół jakiejś gwiazdy, świecące światłem odbitym, niemające własnych źródeł energii.