skłonność do dostrzegania głównie ujemnych stron życia, negatywnego oceniania rzeczywistości, niewiary w sens wszelkich poczynań.