1. wzorzec, model,
  2. jęz. wzorzec odmiany wyrazów.