urzędnik, do którego obowiązków należy sporządzanie aktów prawnych na żądanie stron, np. umów kupna-sprzedaży, darowizn, testamentów itp.