postawa społeczno-polityczna i ideologia uznająca interes własnego narodu za wartość najwyższą, głosząca, że suwerenne państwo narodowe jest najwłaściwszą formą organizacji społeczności złączonej wspólnotą pochodzenia, języka, kultury i historii.