zwierzęta żywiące się tylko jednym rodzajem pokarmu, np. gąsienice jedwabnika morwowego, mrówkojady itp.