przypominać o upływie terminu załatwienia jakiejś sprawy, o konieczności wywiązania się ze zobowiązań.