1. jednostka długości równa jednej tysięcznej milimetra,
  2. przyrząd do pomiarów małych długości z dużą dokładnością,
  3. astr.przyrząd do pomiarów wzajemnego położenia na niebie bliskich sobie ciał niebieskich, których odległość kątowa nie przekracza kilkunastu minut kątowych.