protestanckie ugrupowanie religijne założone w Anglii w XVIII w. na gruncie Kościoła anglikańskiego, wyznające jego doktrynę, ale zorganizowane w odrębny Kościół w 1795 r., obecnie najliczniejsze w USA.