francuski taniec ludowy i dworski, rozpowszechniony w XVII-XVIII w.; muzyka do tego tańca stanowiąca część symfonii, suity lub sonaty.