wykwalifikowany pracownik obsługujący konie w stadninach; daw. starszy stajenny mający nadzór nad służbą stajenną, końmi i uprzężą.