oznaka zakonu maltańskiego w postaci białego krzyża o ośmiu rogach, symbolizujących osiem cnót rycerskich w średniowieczu.