utwór literacki (zwłaszcza sceniczny), w którym nastrój grozy łączy się z elementami groteski.