1. lit. poemat sielankowy ukształtowany w XIV w. na wzorach ludowej poezji włoskiej; w XV-XVII w. żartobliwy erotyk, gatunek poezji dworskiej,
  2. muz. wielogłosowy utwór wokalny (XIV-XVI w.) głównie o treści świeckiej, od XVI w. z instrumentami koncertującymi.