lojalność, przestrzeganie praworządności, postępowanie zgodne z polityką rządu; w Polsce pod zaborami: wiernopoddaństwo w stosunku do rządów zaborczych.