1. przywódca partii politycznej lub jakiejś organizacji społecznej,
  2. zawodnik lub grupa zawodników, zajmująca pierwsze miejsce w zawodach lub w tabeli rozgrywek.