1. [łac. legatus - posłany] w starożytnym Rzymie: dowódca wojskowy, pomocnik prokonsula, namiestnik w większości prowincji; w Kościele katolickim: duchowny występujący w imieniu papieża, wysyłany jako jego przedstawiciel z jakąś misją;
  2. [łac. legatum] praw. zapis na rzecz spadkobiercy w testamencie.