człowiek przestrzegający ściśle przepisów prawa, postępujący zgodnie z obowiązującymi normami.