jednostka podziału administracyjnego w Niemczech, kraj związkowy.