1. barka, duża, otwarta łódź rzeczna o płaskim dnie, używana do przewozu ładunków masowych, np. piasku, żwiru;
  2. czółno wydrążone z pnia drzewa.