krótki zarys, streszczenie utworu, wykładu, pracy naukowej.