formułować końcowe wnioski, podsumowywać główne punkty wypowiedzi.