1. mechaniczne połączenie różnych części lub przedmiotów,
  2. ekon.zjednoczenie przedsiębiorstw należących do różnych branż produkcji,
  3. geol. zlepieniec, skała osadowa składająca się z obtoczonych głazów zlepionych spoiwem węglanowym.