sprzęt kościelny, miejsce przeznaczone do słuchania spowiedzi.