zorganizowana grupa ludzi wykonujących wspólną pracę, prowadzących określoną działalność.