1. jednoczesne wystąpienie kilku zjawisk lub zdarzeń,
  2. fiz. w technice rejestracji cząstek jonizujących: pojawienie się jednoczesne lub w ciągu określonego czasu impulsów w dwóch lub kilku licznikach cząstek jonizujących.