jednoizbowy par­ lament Izraela, wybierany na cztery lata.