drewniane deseczki połączone zawiasami, wydające przy szybkim zamknięciu trzask będący sygnałem do uruchomienia kamery filmowej.