1. rodzaj lub klasa wyróżnione w jakiejś klasyfikacji,
  2. podstawowe pojęcia danego systemu filozoficznego lub danej dziedziny wiedzy.