pierwszy człon wyrazów złożonych mający znaczenie: pod, w dół, naprzeciw itp.