więzień pełniący funkcję dozorcy innych więźniów w hitlerowskim obozie koncentracyjnym.